Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Zusters Maricolen

Met nog één resterende kloosterzuster nadert de geschiedenis van de congregatie van de Zusters Maricolen stilaan haar einde. Opgericht in 1664 waren de Zusters Maricolen een belangrijke kloostergemeenschap die zich ten dienste stelde van de medemens, zorg en onderwijs. 

De tentoonstelling biedt een unieke blik op het leven van alledag van de zusters, een wereld die zich volledig achter gesloten deuren afspeelde en waar een niet-ingetredene geen weet van had. Daarnaast is er aandacht voor de rijke geschiedenis van de congregatie met zijn verschillende vestigingen, de naastenliefde van de zusters en hun zorgende rol tijdens de twee wereldoorlogen, hun band met God en hoe die veruitwendigd werd, maar ook hoe er aan spel en ontspanning werd gedaan.

Naar aanleiding van de tentoonstelling werd een werkgroep opgericht die een verzorgde publicatie voorbereidt waarin de verschillende facetten en de geschiedenis van de congregatie van de Zusters Maricolen aan bod komen.