Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Eigen-zinnig, eigen-aardig. Verrassend verbonden

De fusie van Nevele en Deinze op 1 januari 2019 inspireerde vzw Verburght tot het samenstellen van een fotoreeks waarin Deinzenaars van diverse pluimage in beeld worden gebracht. “Gewone” en “minder gewone” mensen uit de verschillende deelgemeenten worden geportretteerd binnen hun eigen professionele of vrijetijdscontext.

Info

Wanneer

Waar

mudel - Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze

Vzw Verburght, een voorziening die mensen met een motorische beperking ondersteunt in Landegem, behoort sinds 2019 tot Deinze. De Verburghtenaren, de mensen die wonen en werken in de voorziening, vormen een zeer diverse groep. Elk hebben ze hun eigen talenten, wensen en dromen, mogelijkheden en beperkingen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 44.000 andere inwoners van Deinze.

Uiteindelijk namen 85 modellen plaats voor de lens van fotografen Camille Lebègue en Jean Verstraete. Zij zetten het unieke, eigen-aardige, eigen-zinnige van elke mens in de verf.

Het resultaat ervan valt te bewonderen in de tentoonstelling “Eigen-zinnig, eigen-aardig. Verrassend verbonden. Deinze” die nog tot 22 januari in het mudel loopt. Samen met de tentoonstelling werd een fotoboek gecreëerd waarbij zowel de verscheidenheid als de onderlinge verbondenheid tussen de Deinzenaars in de kijker wordt gezet. Elk van de portretten wordt in het boek gekoppeld aan een haiku uit de pen van Alex Thys. Het is aan de lezer/ kijker om zich te laten prikkelen door deze combinatie van woord en beeld, en er vanuit het eigen levensverhaal invulling aan te geven.

De tentoonstelling loopt tot 22 januari 2023 in het mudel. Ook het boek (20€), een ideaal geschenk voor de feestdagen, kan daar worden aangekocht.