Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Personen met (jong)dementie

Kunst beleven leidt niet alleen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de persoon met dementie, maar heeft ook positieve effecten op de mantelzorger en de relatie tussen hen beiden. De rondleidingen in het mudel spelen hier perfect op in. Deze worden gegeven door Dr. geriater D. De Landsheere die een bijkomende opleiding tot museumgids volgde.

Met behulp van illustratieve schilderijen en zachte muziek worden herinneringen uit het verleden naar boven gehaald of rake opmerkingen uitgelokt. Ook de erfgoedafdeling leent zich uitstekend tot het toepassen van reminiscentietechnieken. Meer info is te verkrijgen via museum@deinze.be.