Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Personen met (jong)dementie

Kunst beleven leidt niet alleen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de persoon met dementie, maar heeft ook positieve effecten op de mantelzorger en de relatie tussen hen beiden. De rondleidingen in het mudel spelen hier perfect op in door beiden samen te betrekken in vragen die over topstukken uit de collectie gesteld worden.

Met behulp van illustratieve schilderijen, aanraakbare beeldhouwwerken en zachte muziek worden herinneringen uit het verleden naar boven gehaald of rake opmerkingen uitgelokt. Ook de erfgoedafdeling leent zich uitstekend tot het toepassen van reminiscentietechnieken aangezien vele voorwerpen moeiteloos de jeugd naar boven halen.