Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Octave Landuyt

Eskadrille van Octave Landuyt kwam in juni 2016 naar het mudel voor de tentoonstelling “Biënnale van de Schilderkunst. Yoknapatawpha”. Het schilderij is eigendom van de Vlaamse gemeenschap die het sindsdien in het mudel in langdurige bruikleen liet onderbrengen.

¬†Als jonge adolescent liet de Tweede Wereldoorlog op Octave Landuyt een blijvende indruk na. In de stad Kortrijk, waar het gezin naar uitgeweken was, heerste er een constante schrik voor bombardementen. ‘Eskadrille’ toont een bedrukte man, een angstige vrouw en schichtige kinderen die vragend naar de blauwe lucht staren. Een geladen stemming overheerst het doek. De hemel is hard en meedogenloos en uit de blikken spreekt onrust. Een kind ligt als een kanonbal op de schouder van zijn vader. De wolkjes zijn venijnig groen en linksboven dreigt reeds een naderend onweer. De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de voortdurende dreiging van bomaanvallen overheersen de teneur van het schilderij.

Eskadrille werd in 1956 in Israël hét symbool van de oorlogsdreiging. Het schilderij heeft dus niet alleen een hoge schilderkunstige, maar tevens een iconische waarde.