Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Lager onderwijs. Oog voor detail

Een andere optie voor leerlingen van het lager onderwijs is om te focussen op de collectie plastische kunst. Na een rondleiding doorheen de blikvangers van de museumcollectie wordt met een andere bril naar kunst gekeken. Met behulp van een uitdagend detailzoektochtboekje leren de kinderen oog hebben voor haast onzichtbare kleinigheden op het grote doek, de variatie in kleuren en hoe de schilder die met zijn penseel heeft aangebracht.