Museum van Deinze en de Leiestreek - Mudel

Antoon De Clerck. Visuele hygiëne

Antoon De Clerck (1923-2001) bekleedt een opmerkelijke positie in het landschap van de 20ste-eeuwse schilderkunst in België. In 2023 zou hij 100 jaar geworden zijn, hoog tijd dus voor een terugblik met zowel een retrospectieve tentoonstelling als een monografie. In nauwe samenwerking met de vzw Kunstpatrimonium Antoon De Clerck wordt een uitgebreid overzicht gepresenteerd dat alle periodes omvat en zijn rol binnen de Belgische kunstgeschiedenis duidt.

Info

Wanneer

Waar

mudel - Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze

Organisatie

mudel. Museum van Deinze en de Leiestreek

Antoon De Clerck kwam in Deinze al vroeg in contact met Hugo Claus en Roger Raveel, en zou met die laatste levenslang bevriend blijven. Na een eerste periode van schilderen die vanuit de academie nog sterk aanleunde tegen het werk van leermeesters zoals Hubert Malfait en Jos Verdegem, geraakte Antoon De Clerck sterk geïntrigeerd door de Nieuwe Visie van Raveel, met onder andere enkele gemeenschappelijke projecten als gevolg (Beervelde, Dulcia). Ondertussen onderscheidde Antoon De Clerck zich met zijn talent op vlak van grafisch ontwerp en typografie, en vond hij wat later een eigen weg die sterk aanleunde bij het vigerende hyperrealisme. In zijn uitgepuurde beeldtaal streeft hij vooral de waarachtigheid na, een kijk op het echte leven die dan weer sterk aanleunt bij de visie binnen de popart en door hemzelf soms ‘visuele hygiëne’ genoemd.

De tentoonstelling gaat gepaard met de uitgave van een rijkelijk geïllustreerde publicatie die je meeneemt in het volledige spectrum van de kunstenaar. Hedendaagse kunstenaars in woord en beeld delen met rake quotes hun waardering voor Antoon De Clerck die momenteel volop wordt herontdekt.